Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


Реферат

Остеоартроз.

Визначення. Остеоартроз – це дегенеративно-дистрофічне захворювання суглобів, що характеризується первинною дегенерацією суглобового хряща з наступними змінами суглобових поверхонь, з розвитком крайових остеофітів, що призводять до деформації суглоба.(М.Г.Астапенко, 1989). На долю остеоартрозу (ОА) припадає 60-70% всіх ревматичних захворювань.

Етіологія. За сучасними уявленнями, ОА є мультифакторіальним захворюванням. У розвитку дег енерації суглобового хряща приймають участь відразу декілька факторів, серед них можна виділити два основних – надмірне фізичне навантаження і зниження резистентності хряща до звичайного навантаження.

1)

  1. механічний чинник – надмірні перевантаження суглобів, тобто невідповідність між механічним навантаженням, що припадає на суглобову поверхню хряща, з його можливістю опиратися цьому навантаженню. Розрізняють професійні артрози (у ковалів, шахтарів, балерин, вантажників тощо), спортивні (найчастіше у футболістів, бігунів). Значну роль відіграє надмірна маса тіла, вроджені дисплазії та порушення статики, що веде до змін конгруентності суглобів.

2)

  1. зниження резистентності хряща до звичайного фізіологічного навантаження внаслідок травм, артриту, метаболічних, судинних змін, тобто коли відбулися порушення фізико-хімічних властивостей хряща чи наступила неконгруентність суглобів.

Тобто первинний ОА розвивається за умов здорового хряща при надмірному навантаженні. Коли відома причина ОА – це завжди вторинний ОА. Деякі автори припускають, що ОА – поняття збірне, вважаючи, що артрози різних локалізацій мають неоднаковий генез. В етіології ОА дистальних міжфалангових суглобів виділяють два основних чинника: спадковість і травму; ОА проксимальних міжфалангових суглобів китиць пов’язаний з наявністю підгострих спалахів запального процесу. Коксартроз є наслідком анатомічних дефектів і хронічних травм. Гонартроз частіше розвивається на грунті анатомічних аномалій, вроджених порушень статики, пошкоджень зв’язок, кількаразових зміщень надколінника.

Патогенез. В основі дегенеративних змін суглобового хряща лежить порушення метаболізму основної речовини, а саме протеогліканова недостатність. Вміст протеогліканів в артрозному хрящі зменшується за рахунок хондроітинсульфату.

Теорії протеогліканової недостатності:

- механічна – внаслідок постійно підвищеного тиску на хрящ відбувається розрив колагенової мережі з утворенням глибоких розколин і дифузією протеогліканів крізь пошкоджену тканину;

- підвищення активності лізосомних ферментів, інтерлейкінів-1 –6, фактору некрозу пухлин;

- порушення синтезу протеогліканів хондроцитами – хондроцитарна теорія;

- імунологічна – підвищення функції Т-хелперів та поява аутоантитіл до компонентів хряща;

- гормональна – надлишок естрогенів на тлі недостатності прогестерону і андрогенів;

- локальна капіляротрофічна недостатність.

Схема патогенезу ОА представлена в таблиці 5.20.

Класифікація.

1.Остеоартроз

Первинний (генуїнний,і діопатичний)

Вторинний

а) локальний (моно-, олігоостеоартроз);

б) генералізований (поліостеоартроз):

-вузликовий варіант – наявні вузлики Гебердена і Бушара;

-безвузликовий варіант – без цих утворень.

2.Ступінь прогресування:

а) поволі прогресуючий перебіг;

б) швидко прогресуючий перебіг;

в) без помітного прогресування.

3. Клінічні варіанти:

а) коксартроз; б) гонартроз; в) крузартроз; г) артрози окремих суглобів.

4. Наявність ускладнень:

а) реактивний синовіт;

б) тендиніти, тендовагініти, лігаментити, апоневрозити;

в) білясухожилкові кісти.

Таблиця 5.20.

Патогенез остеоартрозу.

Механічне перевантаження хряща чи зниження резистентності хряща до звичайних навантажень

v

Пошкодження хряща

v | v

Фізико-хімічне пошкодження матриксу з розривом колагенової мережі і виходом протеогліканів у синовіальну порожнину | Пошкодження хондроцитів

v | v | v

Активація ферментів синовіальної оболонки | Вивільнення лізосомальних ферментів | Проліферація хондроцитів

v | v | v | v

Утворення антитіл до часток колагену, протеогліканів, хондротиців | Підвищене руйнування протеогліканів хряща | Синтез неповноцінних протеогліканів, колагену

v | v | v

Активація фагоцитозу, цитокінів | Протеогліканова недостатність матриксу

v | v

Дегенерація суглобового хряща | v

v | v

Виділення ферментів, утворення кінінів | v

v | v

Реактивний синовіт | v

v | v

Дегенерація суглобового хряща

v

ОСТЕОАРТРОЗ

Класифікація МКХ-10

М15-М19 Артрози.

М 15 Поліартроз (артроз із згадуванням більше, ніж однієї локалізації суглобу)

М 15.0 Первинний генералізований (остео)артроз

М 15.1 Вузли Гебердена (з артропатією)

М 15.2 Вузли Бушара (з артропатією)

М 15.3 Вторинний можинний артроз

М 15.4 Ерозивний (остео)артроз

М 15.8 Інший поліартроз.

М 15.9 Поліартроз, неуточнений.

М 16 Коксартроз (артроз кульшового суглобу)

М 16.0 Первинний коксартроз двосоронній

М 16.1 Інший первинний коксартроз

М 16.2 Коксартроз внаслідок дисплазії, двосторонній

М 16.3 Інший диспластичний коксартроз

М 16.4 Післятравматичний коксартроз, двосторонній

М 16.5 Інший посттравматичний коксартроз

М 16.6 Інший вторинний коксартроз, двосторонній

М 16.7 Інший вторинний коксартроз

М 16.9 Коксартроз, неуточнений.

М 17 Гонартроз (артроз колінного суглобу)

М 17.0 Первинний гонартроз, двосторонній

М 17.1 Інший первинний гонартроз

М 17.2 Післятравматичний гонартроз, двосторонній

М 17.3 Інший післятравматичний гонартроз

М 17.4 Інший вторинний гонартроз, двосторонній

М 17.5 Інший вторинний гонартроз

М 17.9 Гонартроз, неуточнений.

М 18 Артроз першого пястково-запясткового суглобу

М 18.0

Сторінки: 1 2 3 4 5 6
Наступні 7 робіт по вашій темі:
Системний червоний вовчак. - Реферат - 15 Стр.
Біорезонансна стимуляція організму людини як альтернатива застосування хімічних лікувальних засобів - Стаття - 3 Стр.
ТЕРАПИЯ НАРУШЕНИЙ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРОВИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ОБСТРУКТИВНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЛЕГКИХ НА ФОНЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ - Стаття - 7 Стр.
ПРОЯВИ ГІПЕРМЕЛАТОНІНЕМІЇ У МОЗКУ - Стаття - 5 Стр.
АПАРАТНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ УШКОДЖЕНЬ ХРЕБТА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ - Стаття - 6 Стр.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АПАРАТНИХ ТА ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ МПС ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХРЕБТА Й ТАЗОСТЕГНОВИХ СУГЛОБІВ - Стаття - 5 Стр.
ГЕРІАТРИЧНІ АСПЕКТИ РЕАБІЛІТАЦІЇ - Стаття - 11 Стр.

Ревматоидный артрит отсрочка от армии, Несложная зарядка на подтяжку мышц беременный, Отчего пузыри из желудка, Поликлинника 1 градская флебология, Пыльца при язве желудка, Пища в желудке гнеет